Информация за Сатанинска Медитация


"Глупаците не знаят какво правят. Енергията бива изпратена нагоре. Трябва да отиде в земята, за да я възстанови. Прекомерната употреба на насочената нагоре пентаграма изхвърля енергиите в космоса, причинявайки множество проблеми и източва земята от способността ѝ да се защити срещу тези проблеми."
- Сатана/Луцифер

Това е свързано с душата и начина, по който Ню Ейдж движенията продължават да призовават последователите си, да се съсредоточават единствено върху горните чакри. Всяка чакра има мъжка и женска част, като двете работят заедно. Трябва да има баланс, както в горните, така и в долните чакри.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО МЕДИТАЦИИТЕ ЗА МОЩ

ЗА УМА

МЕДИТАЦИИ ЗА МОЩ