Как да Тълкуваме и Разбираме Посланията на Боговете


Естествено е тези, които се опитват да общуват с боговете, да се сблъскват с проблеми или препятствия. Често това може да възникне при общуването, разбирането ни за Боговете, тълкуването на тяхната воля или просто при духовното общуване с Боговете по по-директен начин.

Тези проблеми могат да дойдат както от пряка вражеска намеса, така и от естествените астрална смущения, но има една често пренебрегвана тема, която повечето хора изглежда забравят. Този проблем е основно съсредоточен около самия човек и вътрешния му баланс.

Колкото повече се опитвате да комуникирате с Боговете и да напредвате в тази област, толкова по-ясно ще ви става написаното тук.

В материалите на Висшите Жреци на "Радостта на Сатана" са описани методите и напредналите методологии за общуването с Демони. Съществуват много начини за осъществяване на комуникация. И все пак е важно да сме наясно, че това не е нещо, което става от първия път.

Изискват се постоянство и упоритост, като колкото по-напреднал е бил даден човек в миналите си животи, толкова по-добре. Най-важният критерий за успех обаче е колко силно човек желае да осъществи контакта - цел, доказана от постоянната работа, вложена в постигането на тази задача.

В съвременния свят много неща се правят бързо и всички очакват бързи резултати, но осъществяването на сериозна комуникацията с Боговете е нещо, което се постига чрез практика и постоянство. Поради изключително важното естество на тази дейност, човек не трябва да се заблуждава, че това ще стане лесно.

От друга страна, не бива да изпадаме и в другата крайност, мислейки си че е "невъзможно". При подходящите обстоятелства, силата на Сатана и на Демоните може да бъде усетена дори от непосветените, както и от хора, които никога не са медитирали.

Също така има много нива и степени на постигане на комуникация. Човек никога не трябва да се обезкуражава, а да продължава да опитва и да напредва духовно, за да постигне необходимото разбиране. В процеса на това развитие човек не само напредва духовно, но и получава вниманието на самите Богове. Боговете наистина се радват и гордеят, когато се опитваме да се развиваме духовно и да се докоснем до тях.

Основната пречка, с която повечето хора изглежда се сблъскват, е не толкова това липсата на комуникация с Боговете, а по-скоро липсата на желание за изпълняването на заръките им.

В определени случаи общуването може да бъде много трудно, особено когато съзнанието на човека е приспособено към ситуация, в която той е свикнал с определени неща, като например рутина, начин на живот или заседнал в капана на вечното невежество. Невежеството може да служи като преграда между човека и външните влияния.

С постоянна медитация и с достатъчно време това ще се промени.

"Умът" на човека също може да блокира голяма част от комуникациите. Поради тази причина Боговете често пъти изпращат послания под формата на поличби или чрез други начини за гадаене. И все пак, дори ако съобщението е получено, човек може да не го възприеме ясно, тъй като умът му не е отворен да го изтълкува правилно.

Въпреки че Боговете знаят най-добрите начини за общуване с всеки един човек, същността на проблема тук е свързана с душата, нейната хигиена и чистотата на самия ум. Под ум тук определяме и умствената конструкция, умствените ограничения, нещата, които човек приема или не приема, или общо казано - всичко, което съставлява "ума" на човека.

Без ум и сърце, отдадени на Боговете, или без необходимото желание човек ще се сблъска с много пречки при разбирането на волята на Боговете следвайки пътя на най-чистата светлина.

Под "отдаване на сърцето" разбираме съгласуване на емоциите и вътрешните подбуди - т.е. ако постоянно правите неща, които биха се противопоставили на това начинание, сами ще си създадете препятствия.

Пример тук е човека, който арогантно вярва че "заслужава вниманието на боговете", подбуден от нетърпение, високомерие, силен страх или усещането че изобщо не може да общува [депресивни чувства]. Всяко едно от тези неща може да доведе до значителни проблеми при общуването с Боговете.

Под отдаване на ума имаме предвид менталното програмиране, като например съмнения или страхове, които могат да възпрепятстват човека. Пример за това тук би била заседналата в съзнанието вяра, че Боговете "не съществуват" или че "аз си знам най-добре", или други миражи на егото, като заблудата, че вече сте придобили безкрайна мъдрост и тем подобни глупости.

Такъв вид заблуди само могат да ви лишат от възможността да общувате с Боговете. Този манталитет ще ви ограничи.

Случайното установяване на връзка може лесно да заблуди човек, че е "избегнал" горепосоченото, но постигането на реални резултати е по-трудно отколкото изглежда на пръв поглед. За да можем реално да преодолеем този вид капани е необходим сериозен подход към усъвършенстването на Душата, т.е. на ума и сърцето, които са включени в душата.

Балансираните същност и душа помагат в регулацията; това е трудно за постигане и не може да се обясни само с думи. Това е свързано и с баланса и чистотата на самата душа.

Необучения или арогантния ум, както и този, който не желае развитие, не може правилно да дешифрира посланията на Боговете, без значение какво им се иска на някои хора. Дори да успеете да доловите нещо, то ще бъде половинчато, непълно и няма да можете да си изградите пълна представа за същината на въпроса.

Дълъг е пътя към дешифрирането на познанието, разбирането и най-вече на мъдростта, което изисква от вас да сте истински участник в комуникацията, а не просто поредния заблуден човек. Независимо от всичко, усилията, на хората, които поемат по този път, ще бъдат богато възнаградени. Боговете могат да помогнат на човек да се трансформира духовно и да напредне във всяко отношение.

Преди осъществяването на каквито и да е истинска, правилна и стабилна астрална комуникация, е необходимо да бъдат преодолени горните проблеми. Радостта на Сатана предоставя всичко необходимо за да ви помогне в това начинание.

Освен ако не искате да се изгубите в морето от информация под влиянието на собствените си заблуди е необходимо да подходите сериозно и да се придържате стриктно към повелята на Боговете.

За добре тренирания ум разсейващите фактори, астралния шум или дори вражеската намеса ще останат на заден план или няма да окажат никакво влияние, позволявайки на човек да общува без проблеми. Независимо от това, поради лъжливата природа на измерението, в което се намираме в момента, човек винаги трябва много сериозно да внимава и да филтрира това, което смята за комуникация, за да получи правилните напътствия.

Хората, които вече са простинали това не бива да го приемат за даденост. Продължавайте да комуникирате, като един от най-добрите начини за това е молитвата.

Работата по развитието на тази способност може да бъде изключително полезна - не само в контекста на балансиран и редовен график за медитация, но също така и на вътрешна сдържаност, която води някого към истинско разбиране, далеч от дисбалансите и болестите на поведението и душата.

Що се отнася до комуникацията, тя е не само във вербална форма, но често и под формата на поличби, мисли или други насоки, имащи за цел да ни подтикнат към духовно и личностно развитие, а не да ни дадат директен отговор, който не води до никъде.

Тъй като всички се различаваме по нивото на духовно развитие, което сме постигнали, Боговете, заедно с вашият Пазител, ще изберат най-подходящият вид комуникация за вас.

Дори да не може да разберете нещо, не се предавайте, а останете с Демоните, докато не го схванете.

Ако се провалите, бъдете откровени със себе си и опитайте отново.

Като цяло е по-добре да приемем, че може би не сме разбрали изцяло дадена идея или сме имали проблеми с комуникацията, вместо да се държим високомерно или глупаво, преструвайки се че всичко ни е ясно. И двата подхода могат да бъдат неблагоприятни за духовното израстването на човека чрез комуникация с Боговете.

Боговете могат да пратят Демони, които също да ви инструктират и насочват към необходимата информация чрез невидими средства. Един от основните примери е под формата на отговор във форумите.Това е също толкова валиден метод и наличието или липсата на вербален, слухов или визуален компонент не е от решаващо значение за стойността на дадената комуникация. Отговора, получен в горепосочения пример (форума) е достатъчен.

В заключение ще отбележим, че най-трудното препятствие, през което, всеки, който търси истинска комуникация с Боговете трябва да премине е и препятствието, които мнозина не осъзнават – препятствието, изградено от собствената ни същност. Основна пречка в общуването може да бъде собствената потребност на човека да се самозалъгва или собствената му неспособност да приеме нещо.

Например, достатъчно е да влезем в Интернет за да видим съобщения, които не са нищо повече от глупости, за които много хора твърдят, че представляват послания от "Ангели, Богове, Висши Създания и т.н.". Човек може да избегне това и наистина да се придвижи към Боговете, прилагайки казаното в тази публикация. Никой сериозен Сатанист не трябва да губи времето си в опити да дешифрира такива безсмислици. Тези, на които това им е навик, така или иначе са там само за да си губят времето. Това няма да ви научи на нищо.

И накрая, колкото по-откровени сме със себе си и колкото по-близо сме до нивото на "Сат" или Истинското Съзнание, толкова повече ще получим от това и толкова по-ясно ще разберем волята и посланията на Боговете. За постигането на това е необходимо време и духовен растеж, но то е напълно постижимо за всеки, който медитира.

Необходимо е също да се отбележи, че горепосоченото също се отнася за всички хора, поради естеството на душата, което им позволява да вземат участие в това. И все решаващия фактор си остава това, колко работа влагаме в ума и душата.

- Висш Жрец Hooded Cobra 666© 2002-2024 Радостта на Сатана. Всички права запазени.
Номер на Библиотеката на Конгреса: 12-16457, Номер на Авторското Право на ЕС: CI-476909645.

*Забележка: Всички текстове на този уебсайт са защитени с авторски права. Авторът дава разрешение за отпечатването им за лично проучване, стига да не бъдат променени.