Ръководство на Радостта на Сатана

Основател Върховна Жрица Maxine Dietrich

Административен Върховен Жрец Hooded Cobra 666

Върховна Жрица Lydia

Пазители на Радостта на Сатана
JG Blitzkreig JG ApolloAbove JG ThomasSs JG VoiceofEnki
JG NakedPluto JG The Alchemist7 JG BlackOnyx8 JG Power of Justice JG Karnonnos

Изразяваме нашите благодарности на Множеството Прекрасни и Дългосрочни помощници, които са прекалено много, за да бъдат изброени тук, но въпреки това са изключително важни и отговорни за развитието на Сатанизма.