Вражеските Лъжи относно Демоните: "Клипот"


Всички клевети срещу Демоните и боговете на не-евреите - Езическите Богове - идват само от евреите и техните авраамически програми. Всички източници, които твърдят, че Демоните са зли, са само и единствено с еврейски произход. Откакто евреите започнаха атаките си срещу Демоните, тяхната култура и планът на нашите Богове да извисят човечеството до божествеността, те се превърнаха във врагове на Демоните.

В следствие на това, всичката истинна информация за Демоните, която е съществувала до този момент, бива умишлено скрита. Безбройни доказателства за добродетелите на нашите Древни Богове [наричани Демони] са оцелели и до ден днешен. Врагът, разполагащ с пълен контрол над пресата, медиите, научните среди и окултната литература прави всичко възможно да крие фактите от очите на обществото.

Непрестанно разпространяваните лъжи са вкоренени дълбоко в повечето окултни текстове, от които произлизат еврейските предания, мистицизъм и литература. Всички богохулствени текстове и неправилни методи за допитване до и работа с Демоните идват от еврейски автори или са базирани на еврейски източници, произлизащи от основните анти-Демонични програми, като Исляма, Християнството и Юдаизма.

На иврит, думата "Клипот" означава "празна обвивка". Запознатите с покварената информация, идваща от на "Пътя на Лявата Ръка", знаят за изопачените еврейски измислици, които винаги представят Демоните като източници на мрак, смърт и разрушение. Това е просто мнението на евреите по въпроса и е чиста проба клевета.

В откъса, поместен по-долу, Томас Хобс (небезизвестният еврейски равин) излага това в детайли. Той открито признава престъплението на евреите да клеветят боговете на езичниците [неевреите]. Той обяснява как евреите злословят по адрес на Демоните в своите Библейски и Еврейски предания, представяйки ги като чудовища, заривайки ги с безкрайни лъжи и клевети.

Освен това, по-голямата част от "познанието" за "Демоните", което е разпространено в средите на Пътя на Лявата Ръка, се основава на това, което наричаме "Клипот" или "Завесата на Негативното Съществуване" - измамно учение, разпространявано от друг равин, на име Исак Лурия. От тези лъжи произлиза общият погрешен консенсус за покварените практики и богохулни медитации, като "Дървото на Клипота" и други еврейски похвати. Този равин просто продължава сърцевината на еврейската традиция, която е просто анти-Демонична традиция. Както е посочено тук, думата "демон" носи позитивно значение.

Цялата история на Библията е просто една голяма културна реакция на омразата на еврейския народ срещу боговете на езичниците и техните култури, но и народи. Всички най-добри и най-мъдри култури на света са безмилостно атакувани в Библията, заедно с техните Богове, които са езически Богове. Библията наистина не представлява нищо друго освен книга на омразата срещу езическите народи и техните Богове. Разбира се, всичко в тези ръкописи, които атакуват демоните, съдържа в изкривени форми знания и мъдрост, откраднати от тези народи, които тези книги така открито атакуват.

Равин Лурия е създателя на всички лъжи и клевети, представящи Демоните като "празни/мъртви обвивки", "обитаващи царството на злото" и безброй други измислици. Практиката на приравняването на нашите богове към тази болна мръсотия "клипота", е въведена от равин Исаак Лурия, през 16ти век, след като евреите биват изритани от Испания. Това прогонване нанася тежък удар на еврейската общност. Толкова голям удар, че подтиква Лурия да пише за "клипота", в търсене на отговор на еврейския въпрос: "Ако Бог е добър, защо има зло?".

За нещастие, в следствие на еврейското влияние, единственото мнение, с което Пътя на Лявата Ръка Разполага, е базирано на еврейски лъжи. Въз основа на тези лъжи, много хора съсипват животите си или в най-добрия случай - не успяват да постигнат нищо в духовно отношение, оставайки откъснати от Боговете; единственото което имат е връзката им с еврейските лъжи и клевети.

В продължение на векове, евреите неуморно атакуват всички нас - езичниците. Особено внимание отделят на атаките си срещу нашите нееврейски Богове. Католическата църква, Християнството и Комунизмът са просто няколко от множеството маски на Еврейската Империя.

Отгоре на всичко, евреите имат наглостта да ОПРЕДЕЛЯТ и "обясняват" какво представлява Сатанизма - така нареченото "зло" и тем подобни празни приказки. Евреите винаги окупират властните позиции, от които да командват неевреите.

Целта ми, с тази статия, е да покажа, че много Сатанисти са били подведени, от еврейските измислици и бълвочи, по адрес на нашите Богове. Голяма част от хората, които гледат на всичко през вражеската призма, си навличат ужасяващи преживявания по време на медитации и други духовни занимания.

Мерзките еврейски измислици нямат нищо общо с нашите Богове.

Боговете наистина обичат неевреите и се отнасят към тях с уважение, стига да получават същото насреща. От друга страна, евреите, поради многобройните им набези през вековете, са мразени от Демоните. Този факт е открито признат във всички еврейски предания.

Всеки, който се интересува от Боговете, никога и по никакъв начин, не бива да подхожда към тях с манталитета, натрапван от евреите. Не само че тези методи са крайно обидни, но са и много погрешни, което води до сериозни последици, за тези, които са достатъчно безразсъдни и глупави, за да ги приложат.

Радостта на Сатана предоставя правилния и уважителен подход за осъществяването на контакт с Демоните.

_____________________

Ярък пример за това, как евреите си признават злобните клевети, относно Демоните, с които подвеждат целия свят, може да бъде открит и в част от произведението на Томас Хобс, равинския философ от 17-ти век. В своя прословут труд, "Левиатан", той споделя:

"За демонологията и за други останки от религията на НЕЕВРЕИТЕ. [...] По тая причина хората, за които става въпрос, се боят от тия фантоми като от същества, които имат неизвестна, т.е. неограничена власт да им правят добро или да им причиняват зло, и поради това са дали възможност на управниците на езическите държави (моя бележка НЕЕВРЕИТЕ) да регулират тоя страх чрез установяването на Демонология (с която особено се занимавали и във връзка с която били особено тачени поетите като главни жреци на ЕЗИЧЕСКАТА религия) с цел да си осигурят обществен мир и необходимото за него подчинение на поданиците. Управниците обявявали едни от демоните за ДОБРИ, а други за лоши, като си служели с първите като с шпори, за да карат поданиците да спазват законите, и с вторите като с юзди, за да не позволяват на поданиците да нарушават законите. [...]

Със своите колонии и завоевания гърците разпространили своя език и литература в Азия, Египет и Италия и като естествена последица от това и своята демонология, или, както я нарива апостол Павел, УЧЕНИЕ ЗА ДЯВОЛИТЕ. По тоя начин заразата обхванала и евреите, тия, които живеели в Юдея, както и тия, които живеели в Александрия и на други места, дето се заселили след разпръсването на евреите по света. Но евреите наричали демони само злите духове, а не и добрите, и злите, както гърците. Добрите демони те наричали дух божи и смятали тия, в тялото на които добрите демони били влезли, за пророци (евреите)."

Обратно към Демони: Оригиналните Предхристиянски Езически Богове

Изобличаване на Християнството© 2002-2024 Радостта на Сатана. Всички права запазени.
Номер на Библиотеката на Конгреса: 12-16457, Номер на Авторското Право на ЕС: CI-476909645.

*Забележка: Всички текстове на този уебсайт са защитени с авторски права. Авторът дава разрешение за отпечатването им за лично проучване, стига да не бъдат променени.