36 Добродетели
Етични Ценности на
Духовен Сатанизъм


Сатана

I. Свобода
II. Падението
III. Реализъм
IV. Смърт
V. Уважение на Боговете
VI. Напредък и Еволюция
VII. Мъдрост
VIII. Истина
IX. Божеството

Белзебуб

I. В Човек
II. Разрушение и Война
III. Храброст
IV. Общество
V. Йерархия
VI. Дела и Благородни Деяния
VII. Мощ В Мъдростта
VIII. Величие
IX. Справедливост

Азазел

I. Настоящето
II. Стремеж към Знание
III. Честност и Почтеност
IV. Лоялност и Вярност
V. Приятелство
VI. Умереност
VII. Световно Подобрение
VIII. Хармония
IX. Опознай Себе си

Астарти

I. Естествен Път
II. Любов и Омраза
III. Създаване
IV. Равновесие
V. Ентропия
VI. Патезис и Енергия
VII. Семейство и Предци
VIII. Красота
IX. Завършеност

Житейска ЕтикаСекция 1

I. Сексуална
II. Мълчание и Правилна Реч
III. Диетична
IV. Брачна
V. Прокреативна
VI. Детска
VII. Социална

Секция 2

VIII. Уважение
IX. Андрапода
X. Образование и Учение
XI. Наркотици/Лекарства
XII. Наука
XIII. Съпротива Срещу
Фалшивия Сатанизъм

XIV. Езическо Братство
XV. Защита на Боговете и
Техния Дом

XVI. Съхраняване на Духовни
Доктрини и Знания

XVII. Прераждане


Завинаги посветен на: Питагор, Сократ, Платон, Аристотел

Страница и Свещени Текстове от Върховен Жрец Hooded Cobra 666


© Copyright 2024, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457