Доктрините на Сатана


ОТНОСНО ДОКТРИНИТЕ НА САТАНА И ЯЗИДИТЕ

АЛ ДЖИЛВА [ЧЕРНАТА КНИГА НА САТАНА]

THE QU'RET AL-YEZID

PEACE BE UNTO HIM

ПОЕМА НА САТАНА

ПОЕМА НА САТАНА 2

ПОЕМА НА САТАНА 3