Сатанински Символи


Тъжен факт е, че малко Сатанисти знаят истинското значение на нашите символи. Повечето хора разчитат на фалшивата и грешна информация, набавена от християнски източници. Християните показват своята глупост и невежество непрестанно. Знанието е най-големият им враг, тъй като няма измама, измислица или лъжа, която да може да просъществува в лицето на истината. Всеки Сатанински символ съдържа дълбока духовна алегория, свързана с прогреса на човечеството към божествеността, духовното и физическото съвършенство и безсмъртието. Повечето, ако не и всички Сатанински символи се отнасят към духовния аспект и познанието за на човешката душа.


ЗМИЯТА: Най-свещеният символ в Сатанизма. Змията представлява Мощта на Кундалини в основата на гръбнака. Когато змията се активира чрез медитация за мощ и специфични упражнения, тя се издига през седемте чакри, носейки дълбоко осъзнаване, просветеност, пара-нормални способности и всезнание. Качулатата кобра, изобразена в много древни гравюри и рисунки в Египет, символизира разширеното съзнание в следствие на издигането на змията. Това е ИСТИНСКАТА основа на Сатанизма – издигането на змията. Успешното издигането на змийската енергия носи със себе си много по-високо духовно ниво и разтурва заблудите на Християнството и подобните му програми.

ГЛАВАТА на КОЗЕЛ или ЧОВЕК-КОЗА: Този символ произлиза от древногръцкия Бог "Пан". Пан е древногръцка дума, означаваща "всичко, което е" и "Най-Висшият от Всички". Възвишената сила на природата е заложена в тази дума, показвайки едновременно с това, че тя е всичко. Името на божеството символизира всичко естествено в нашия свят, както отгоре така и отдолу. В контраст с лъжите и клеветите, разпространявани от Християнската църква, Пан е игрив и добър Бог, символизиращ невинността на природата и животът, извиращ от нея. Всичко това е осквернено от Авраамическите програми, които по-късно обявяват природата за източника на "всичко зло".

Флейтата на Пан символизира човешкия дъх или дъха на живота [Душата]. Флейтата му е разделена на седем нива, всяко от които кореспондира на една от седемте основни чакри. Свиренето на флейтата означава да вдъхнете живот на чакрите чрез медитация.

Поставената в Пентаграма Козя Глава, символизира контрола и баланса на петте елемента в природата. Чрез този символ е представено достигането до божествеността, когато материалният и природен свят се срещат с естествения свят на душата отвъд. Еротичната енергия на Пан символизира и енергията на живота, раждането и възпроизвеждането, както на индивидуално, така и на духовно ниво.

НАСОЧЕНАТА НАДОЛУ ПЕНТАГРАМА: Символизира енергията, влизаща отгоре в Коронната чакра. Сатанинската Светкавица символизира Сатана, като нашият Истински Бог-Създател. Светкавицата е жизнената сила – биоелектричеството. Всички насочени надолу символи в Сатанизма представляват енергия отгоре слизаща надолу, давайки живот и усилвайки силата на душата.

В следващия параграф е поместен цитат от Нашият Баща Сатана, относно пентаграмите, сочещи нагоре, често използвани от Уика и други магьосници. Да, този символ има своето място, но не бива да пренебрегваме и насочената надолу пентаграма. Двата символа представляват съответно горните и долните чакри и енергийния поток в двете посоки. И двете са необходими като част от баланса във вселената.

"Глупаците не знаят какво правят. Енергията бива изпращана нагоре. Трябва да отиде в земята, за да я възстанови. Прекомерната употреба на насочената нагоре пентаграма изхвърля енергиите в космоса, причинявайки множество проблеми и източва земята от способността й да се защити срещу тези проблеми."
- Сатана/Луцифер

Железният кръст с четирите равни страни присъства в повечето Сигили на Демони и представлява правилното насочване на чакрите и формата на човешката душа.

Луцифер има няколко магически символа. Всички те са свързани с достигането на божествеността. Символа, показан вляво, представлява Истинският Граал. Това е чашата, която съдържа еликсира на живота. Католическата Църква е ОТКРАДНАЛА и покварила тази идея. Граалът е част от Великото Дело (Магнум Опус), което е в потенциала на всеки един човек. Тук не става въпрос за материален предмет, а за концепция. "Кръвта на чакрите" е енергията, която те отделят когато бъдат стимулирани. Граалът е изобразен като "Благородна Кръв"; това е "кръвта" на чакрите.

Символите вляво са на Астартa/Астарот. И двата са взети от Египетския Анх.

Тези символи също така са свързани с луната, използвайки духовната сила за изпращането на благославящи магии или проклятия. За да са успешни, трябва да разполагате със силно биоелектрично поле. Това също е символизирано от Лунният Рог (вляво) и общата форма на двата символа (базирана на Египетския Анх).

Египетският Анх представлява ключът към душата и сърдечната чакра. От там идва и глифът на планетата Венера. Планетата Венера и сърдечната чакра са свързани с Астарот.

Анхът се свързва с човешкото дихание, сърцебиене и постоянния прилив и отлив на живота. В йероглифната писменост, анхът често е изобразяван във формата на ключ, тъй като един от ключовете в медитацията е способността да контролираме дишането си. Този контрол ни позволява да засилим душевните си способности и да достигнем дълбините на душата.

ЧЕРВЕНИЯТ, БЕЛИЯТ И ЧЕРНИЯТ цвят идват не само от Древно-Египетската цивилизация, а и от Далечния Изток. Египет е бил алхимичен център, известен също като "Черната и Червената Земя". Алхимията се занимава с преобразуването на човешката душа в божествена такава. Чрез това преобразуване, ние завършваме започнатото от Нашия Създател Сатана. Червеното, бялото и черното са цветовете на трите островни нади на човешката душа. Ида е черна, Пингала е червена и Сушумна е бяла.


"ТЪМНИНА"
Асоциирането на Сатанизма с тъмнината е напълно погрешно. Не става дума за призраци, таласъми и тем подобни. Сатанинската "тъмнина" е свързана с "ин" в "ян". Това представлява женската страна на душата; подсъзнанието, което достигаме чрез медитация. Змията на Сатана е от женската част на душата. Мъжката страна на душата е логическата – лявото полукълбо на мозъка; дясното полукълбо е женското. Душата има позитивни и негативни полюси. Мъжката и женската страна трябва да работят заедно. Логическата мъжка страна, лявото полукълбо, направлява женската страна чрез мисъл и воля. Женската страна е източника на мощ в човешката душа. Женската страна реализира мислите и идеите, идващи от мъжката логическа страна. Женската страна представлява творческия аспект на душата; сънища, музика, чувства и интуиция. Тъй като силата да ръководим собствената си съдба и духовна свобода идва от женската страна на душата, Християнската Църква и свързаната с тях пасмина (като Исляма) се опитва да принизява на жените. Ислямът не остава много по-назад, като техните доктрини спрямо жените, са дори по-брутални и от непрекъснатото очерняване, на което ги подлага Юдео/Християнската библия. Всичко работи в комбинация, на подсъзнателно ниво, отричайки и потискайки женската сила на душата. Благодарение на многовековното налагане на тези практики, чиято единствена цел е премахването на духовността, женската страна на душата и нейните сили атрофират. Ето защо, човечеството и целият свят се намират в такава каша в момента. Това създава сериозен дисбаланс, който става наследствен. Използвайки медитации за мощ, Сатанизмът засилва женската част на душата, възстановявайки баланса, духовното здраве и извисявайки индивида.


"Вилата на Дявола" е всъщност много древен символ, водещ началото си от Древния Изток и предхождащ Християнството с хиляди години. Християнството и Еврейският му корен са откраднали много, прикривайки кражбите си със систематично покварване и развращаване на всичко до неузнаваемост, с цел да унищожат духовното знание и да запазят духовната сила в ръцете на малка група от "избраници". Този символ е познат като "ТРИШУЛ" и изобразява пробиването през трите възела в коренната, сърдечната и 6-тата чакра, също познати като "гранти" (душевни възли) в Санскрит. За да се издигне змията и 3-те гранти трябва да са отворени. Тришула символизира змийската енергия, пронизваща трите гранти.

Изображението на Бафомет в западния окултизъм е взето от взаимствано от Шива (горе). Обърнете внимание на позицията на ръцете - едната ръка сочи нагоре, а другата надолу. Забележете, че Бафомет е едновременно и мъж и жена, подобно изображенията на Египетския Ехнатон (Akhenaton). Рогата са символ на Меркурий, който е въплъщение на чи, врил, магическата сила, жизнената енергия, прана.

Крилете на душата представляват духовната свобода. Козата символизира плодовитост – плодовитост в умножаване на жизнената сила, врил, която активира и издига змията. "Козата С Хиляда малки" се отнася за коронната чакра, "Сахасрара" на Санскрит, което означава "Лотос с хиляда листа".

Рогата символизират жизнената сила, магическата сила, врил, чи…Това се вижда в знакът на планетата Меркурий (показан точно под текста). "Меркурий" е познат като "Пратеникът на Боговете". "Богове" е кодова дума за чакрите. Картината вляво изобразява рогата на Азазел, с лъчите, сияещи от главата му, представляващи издигната змия.


Пирамидата символизира формата на човешката чакра. Липсващият горен камък представлява незавършената работа, а ВСЕВИЖДАЩОТО ОКО представлява гнозис и всезнанието, когато човек достигне божествено ниво. Това състояние е познато като "САМАДХИ/САМАДИ" или "СВРЪХ СЪЗНАНИЕ". Изображението вляво е снимка на банкнотата от Един Щатски Долар. Правителството на Съединените Щати е било основано върху Масонски принципи, нямащи нищо общо с Християнството. Оригиналното Масонство идва от Сатана.

666 е Кабалистичният квадрат на Слънцето. 666 е най-важната слънчева чакра. Истинското значение на "Храмът на Соломон" е ХРАМЪТ НА СЛЪНЦЕТО. "Сол" "Ом" и "Он" са все думи за Слънцето. "Сол" е Латинската дума за Слънцето и е близка до Английската дума "Soul"(душа). "Ом" е името, дадено от Индусите на Духовното Слънце, а "Он" е Египетската дума за Слънце. Евреите открадват символизма от Храма на Соломон и го превръщат в измислен персонаж, подобно на изфабрикуваните персонажи в Юдео/Християнската Библия. За повече информация:
Премахването и Оскверняването на Оригиналните Езически Религиозни Текстове
и
Разобличаване на Духовната Поквара: Духовна Алхимия и Библията

Истинското значение на израза "Храма на Слънцето" е духовно. Това представлява усъвършенстваната душа, където лъчите от слънчевата (666) чакра (която се намира в центъра на душата и е отговорна за циркулацията на духовната енергия) излъчват 8 отделни лъча. Сияещата душа е символизирана от Слънцето. 8 е числото на Астарот. Това е също "Новият Йерусалим". Името "Йерусалим" също е откраднато и покварено – превърнато в град в Израел. "Йерусалим" Е ИДЕЯ!

Обърнете внимание на двата Сатанински символа горе вдясно; числото 8 е символ на безкрайност/безсмъртие. Осмицата е обърната на една страна. Двойният кръст символизира човешката душа при слънчевата (666) и сърдечната/раменните чакри. Звездата с осемте лъча вляво е Звездата на Астарот. Католическата Църква нарича това "Белегът на Звяра". Всичко свързано със духовността е оклеветено и осквернено от Християнските Църкви. Сияещата, усъвършенствана душа е също символизирана като "Светлината".


Символът на Астарот вляво показва баланс и равновесие, получени когато Ида и Пингала надите са еднакво активни и Сушумна се активизира.

Череп и Кости символизират Нигредо [преобразуващият] етап от Магнум Опус (превръщането на душата в божествена такава). Това е етапът на смърт в духовния процес, преди душата да е пречистена в божествена. Шлаката се отделя от чистотото.

Черното Слънце, Гарванът, Враната и черният цвят също символизират Нигредо [преобразуващият] етап. Черното Слънце е астралното Слънце.

Паунът е свещен за Сатана и представлява третото око и многоцветният етап на Магнум Опус следващ Нигредо [преобразуването].
Луцифер, Луцифер, разпери опашка и ме поведи с пълна скорост по правия път през долината на смъртта към сияещата светлина, палата на Боговете. -Isanatha Muni

Обърнатият кръст е много древен символ, ДА, предхождащ Християнството и неговия Еврейски корен с хиляди години. Истинското му значение изобразява правилното подреждане и насочване на чакрите. Най-важната слънчева (666) чакра е насочена надолу и дава сила на душата.

Относно Слънчевата чакра и Масонството: Персонажа "Хирам Абиф" (Hiram Abiff) е поредната алегория. ХИРАМ е много древна мантра за Слънцето. Черното слънце [астралното Слънце]. Хрим е свързано с масонския Хирам Абиф "представен на всички кандидати през третата степен на Масонството". Обърнете внимание на "ТРЕТА" – третата, Слънчева чакра. Златната чакра. Слънчевата чакра, също представена от свастиката. Уикипедия – Статия за Хирам Абиф. Хирам Абиф (или още Сина на Вдовицата) е централен персонаж в алегорията, представена на всички кандидати през третата степен на Масонството. Хирам е представен като главният архитект на храма на крал Соломон; в последствие бива убит в храма, който е проектирал, от трима главорези в неуспешен опит да го принудят да разкрие тайните кодове на Масонските Майстори.

БЕЛЕЖКА: "Хирам е представен като главния архитект на храма на крал Соломон". С други думи, Слънчевата чакра, символизирана от обърнатия Сатанински кръст, е източника на могъщество в човешката душа и ключов елемент в Магнум Опус. Това е представено и от Чукът на Тор. Слънчевата чакра е "архитектът на душата". Цялата енергия в душата идва от тази чакра. Слънчевата чакра, която се намира в близост до пъпа, е и мястото, където се захранваме за първи път и получаваме живот в утробата на майката. Хирам Абиф не е "персонаж", а КОНЦЕПЦИЯ. "Тайните кодове" са мантри и думи на сила, които пробуждат чакрите и им вдъхват мощ. Всички Древни Езически Религии акцентират върху Слънцето. Слънцето вдъхва живот, включително и астралното Слънце на душата; "Храмът на Соломон". Слънчевата чакра играе ключова роля в Магнум Опус.


© Copyright 2006, 2008, 2011, 2015, 2021 Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457