Белзебуб


БЕЛЗЕБУБ, известен още като ВААЛЗЕБУБ, ЕНЛИЛ, БЕЛ, "ПИР БУБ"* ВЕЕЛ ЗЕВУЛ и БЕЛЗЕБУТ
Познат е и като Готическия Демон "БАЕЛ", Древногръцкия Бог ЗЕВС, Скандинавския ТОР, Индуския ИНДРА и Балтийския ПЕРКЕЛЕ

Тези, които са близки с Белзебуб, знаят, че той е Енлил. Това е продиктувано лично от Него. Енлил е първоначалният "Бел", което по-късно се превръща във "Баал". "Баал" означава "Лорд", "владетел", "Баал Принцът". Белзебуб/Енлил е бил много популярен и известен Бог, като редица градове в Близкия Изток носят негово име, използвайки представката "Баал".

Повечето хора, които са изучавали окултизма, знаят, че той и Сатана са много близки и работят заедно още от "самото начало" тук, на Земята; Енлил и Енки. Той е полубрат на Нашия Баща Сатана. Заедно с брат си, Еа/Сатана и Астарот, той се озовава в гримоарите, като един от Коронованите Принцове на Ада и бива определен за "зъл", както се случва и с другите Езически Богове.

"Ваал-Зевув, Богът на Изцелението от Екрон, по-късно се превръща в една дума - Белзебуб - която се превръща в олицетворение на злото и идолопоклонството в Новия Завет на Библията."
- Откъс от "Syria" на Coleman South, 1995 г.

Белзебуб е най-добре познат като Богът на филистимците, управлявал град Екрон. Той е втори по ранг след Сатана. Древните филистимци го почитат като "Ваалзебуб". Белзебуб "Властва над всичко, което лети". Навсякъде, където е почитан, той е известен като Бог на времето и метеорологията. Също така, той контролира въздушното пространство, когато Нефилимите пристигат на Земята. Евреите изопачават името му в "Господар/Принц на Мухите".

Белзебуб разрешава споровете между посветените Сатанисти. Сатана изисква единство, а Белзебуб го налага. Той може да бъде много стриктен, тъй като Сатана не одобрява посветените Сатанисти да се проклинат едни други. Наред с многото си отговорности, Белзебуб е и Покровителя на целия Ориент [Далечния Изток], като Бойните Изкуства и азиатската култура биват силно повлияни от Него.

От Върховна Жрица Максин:

"От личен опит - първия път, когато го видях, беше когато го помолих за съдействие при създаването на тази страница за него. Той се яви пред мен с платинено-руса коса, а веждите му бяха с по-тъмен цвят. Носеше бяла роба. Това беше много отдавна; когато го видях за първи път, гласът му беше дрезгав. При последния си разговор с него, обаче, забелязах че дрезгавостта вече я няма. Това навярно е така, защото сега е свободен"

От Върховен Жрец Hooded Cobra 666:

"Титлата Баал означава "Цар" или "Господар". Белзебуб винаги е бил свързван с царствеността, властността, небесното владетелство и най-върховен авторитет; Той е бил върховният Бог в повечето езически цивилизации и е бил наричан с различни имена. За римляните, Той е бил Юпитер, а за гърците - Зевс, споделяйки вечните божествени способности, свързани с Гръмотевиците, Контрола над Времето, Кралският Авторитет или даряването на власт и богатства. Майстор на духовността, той дарява окултни дарби на своите последователи, наред с физическо благосъстояние, произлизащо от разбирането за духовността. Той стои зад някои от най-великите империи, лидери и видни личности, които са повлияли значително на човечеството – както на духовно, така и на физическо ниво. Той е олицетворение на властта - световна и космическа. Той е бил покровител на редица видни исторически личности, като например Александър Велики. Той е бил с нас в продължение на десетки хилядолетия."

Разширена Информация и Йератическо Познание относно Белзебуб, алегории и по-обширна информация за Него, може да намерите ТУК.

Сигилите на Белзебуб:


Кликнете ТУК за по-големи
изображения на Сигилите.

Египетският йероглиф за "въздух" и "вятър" силно наподобява един от сигилите на Белзебуб. Връзката тук е очевидна. Искам да подчертая, че Белзебуб е "Принц на Въздуха". Намирам за противно отвратителното принизяване на нашите Богове от страна на врага и твърденията, че Белзебуб е “Господар/Принц на Мухите”. В много гримоари, написани от евреи, има илюстрации на грозни мухи, които трябва да “представляват” Белзебуб, съпътствани от редица други чудовищни изображения, за останалите ни Богове.

В проучванията си съм забелязала, че за много от древните народи, като Авейците и техния Бог Адрамелех, има малко или дори никаква информация. Всичко, което успях да намеря, идва от Юдео/Християнската Библия, където евреите брутално показват и избиват [геноцид] много други нееврейски народи. Древните библиолетки, които биват изравнени със земята, са съдържали не само окултни и духовни познания, но и история. Тук имаме просто един очевиден пример за умишленото унищожаване на историята и подменянето ѝ с лъжи.

В следствие на систематичното унищожение на древните познания, от страна на евреите и християните, почти цялата информация за Белзебуб бива изгубена. Християните са разполагали с пълна свобода да злословят, злепоставят и клеветят Древните Богове, както намерят за добре. След разрушаването на градовете, масовите убийства на "Неверниците", унищожаването на техните храмове, библиотеки и записи не остава никаква опозиция. По този начин, новите поколения могат да се обърнат единствено към Юдео/Християнската библия за информация, относно тези Богове.

Белзебуб/Енлил е бил Богът-Покровител на град Нипур, в Шумерия (днешен Ирак).

Зикуратите, светилищата и храмовете, посветени на Белзебуб са били разположени в града му - Нипур. По-долу са поместени снимки на руините на неговия храм. Крепостта на върха на могилата е построена от Американските разкопвачи около 1890-та година за "защита от месните племена". Под постройката се намира Великия Зикурат на Нипур и Храмът на Енлил:

Белзебуб/Енлил е Богът на Бурите, атмосферните условия, вятъра, дъжда и въздушния елемент. Той е и Бог на ентомантията. Ентомантията представлява метод за гадаене, който интерпретира поведението на насекомите. Белзебуб е и майстор на Астрологията и Зодиака.
Неговото число е 50.

Неговият зикурат в Нипур е наречен "Фи-ирн-бар-саг". Той е Богът, който хвърля своите мълнии и светкавици срещу враговете на Сатана. [Не една Християнска църква е била сполетяна от нещастие]. Смята се, че той е милостив и животворен Бог, който се грижи за своите последователи, зверовете в полето, птиците в небето и за рибите в морето. "Енлил [Белзебуб] е както Бог на войната, така и Бог на мира; разрушител и закрилник, защитник, възстановител, съзидател; враждебен, неприятелски и най-милостив." ¹

За да попадне под опеката Му, човек трябва първо да изгради правилната връзка с Него и със Сатана. Той изпълнява и налага постановленията на Сатана.

"Енлил [Белзебуб] не се страхува, нито трепери пред враговете. Когато влезе в битка, Той впряга неумолима енергия в постигането на победа – при него няма нито прошка, нито отстъпление:
Вражеската, незавзета земя - от тази земя не обръщай гръд.
Веднъж пробуден, гневът му е неумолим и никой не може да го убеди да се върне назад или да се укроти." ²

Енлил/Белзебуб е "защитник и носител на живот". "Колкото яростен и разрушителен може да бъде Енлил в отношенията си с враговете, толкова милостив, внимателен и любящ може да бъде, със собствените си последователи и страна. Той ги защитава от вражески нашествия, обграждайки тях и техните домове с високи стени или превръщайки се в крепост или дом, чиито порти и стени не могат да бъдат нито разбити, нито изкачени от вражеските орди."

"Ако хората Му се нуждаят от дъжд, Той отваря небесните портите [...], за да може обилните дъждове да напоят нивите им; или ако се налага, за да удави и напълно да унищожи враговете."

По-долу е поместен древен шумерски химн, посветен на Енлил/Белзебуб: ³

Портата[ите] небесни
Резетата небесни
Ключалките небесни
Катинарите небесни
Ти отваряш
Ти дърпаш
Ти разхлабваш
Ти премахваш

"Той поддържа живота, както в хората, така и в животните. В това си начинание, той не пренебрегва дори най-малките и незначителни кълнове, които поникват, тъй като и ти си семе."

Древните вавилонци са били удивени от любящата доброта, закрила и подкрепа на Енлил и са го възхвалявали, наричайки го : "Този, който закриля [подкрепя]."

Надарен с удивителни мощ и влияние. Емблемата на властта му представлява яркия жезъл, който той носи, държи в ръцете си или използва. Той следва повелята на Сатана. В неговите ръце, светлият скиптър не е просто символ на властта, силата и могъществото, но е и стилус (писец), с който той, като писар, отбелязва волята и прилага решенията на Сатана.

Дванадесетте знака от Зодиака, годината, сезоните, месеците – всички те имат своето начало и край, своите граници и своето време, своите картини, които носят: Енлил [Белзебуб] ги обозначава и назовава. Всяко едно от тях има своите значения и смисъл: Енлил [Белзебуб] ги интерпретира. Той прави това чрез "целостта на своите проявления". "Енлил и Неговите Седем Проявления". Един от най-забележителните факти, свързани с природата на всеки Бог, който в един или друг момент е заемал ролята на "Син" в дадена троица, е, че за него се е смятало, че има "Седем Проявления" на своите сили. "Седем" били те, тъй като това число представлява "пълнотата, завършеността, цялостността." 4
*Това са чакрите.

По-долу е поместена диаграма на Храма на Белзебуб в Екрон в Древна Филистия:

*Белзебуб е бил познат като "Пир Буб" на Йезидските дяволопоклонници от Ирак. Те твърдят, че той е бил Бог на цар Ахав. [Справка: Devil Worship 1919 by Isya Joseph, страница 40]

Следното е откъс от "Encyclopaedia Biblica; a Critical Dictionary of the Literary, Political and Religious History, the Archaeology, Geography, and Natural History of the Bible"
Том I: A-D
от The Rev. T. K. Cheyne, M.A., DD and J. Sutherland Black, M.A. LL.D.
New York, The Macmillan Company; London: Adam and Charles Black, 1899

"ВААЛЗЕБУБ", приемащ Зебуб или Мила като име на Бога-Муха, бог на Екрон, с чийто оракул се е консултирал царя на Израел Охозия, през последната си болест. Името обикновено се обяснява като "Господар на мухите". Вярно е, че за това няма семитска аналогия, но Павзаний пише за Бог, който прогонва опасни рояци мухи от Олимп, а Климент Александрийски говори за култа към същия Бог в Елида и можем, ако пожелаем, да интерпретираме титлата му като "Бог, който изпраща, а и също и пропъжда проклятия, свързани с мухи". Нека обаче погледнем по-надълбоко. Карл Безолд смята, че в един асирийски надпис от XII в. пр.н.е. "Баал-Забнби" е едно от имената на Зебуб. Ваал-Зебуб е било широко известно Божествено име, използвано за Бога на Екрон. Възстановяването на последната сричка обаче е доста несигурно и използването на Ваал-Сапуна [вж: БААЛ-ЗЕФОН, I] изглежда много по-вероятно. Именно затова Хюго Уинклер предполага, че Зебуб може да представлява много древно име на местност/част от Екрон [това вече няма да бъде обяснявано етимологично], следвайки аналогията с Баал-Сидон, Баал-Хермон, Баал-Ливан. Подобна местност обаче не е известна и именно Екрон, а не някаква местност “в Екрон”, е била територията на Баал. Затова е по-вероятно Ваал-Зебуб, "Господар на мухите" [което се появява много по-късно, в разкази с много ясно изразени дидактични тенденции], да е презрително беззвучна еврейска модификация на истинското име, което вероятно е било Баал-Зебул, "Господарят на Небесния Палат."

"Това е титла, която всеки Бог със хубав храм може да носи и вероятно не се е отнасяла единствено за Бога на Екрон. "Небесния Палат" същевременно би следвало да се отнася до мястото, което боговете обитават "планината, на която се събират" в далечния север. Има известни основания да се смята, че финикийците са знаели за такова място. Идеята присъства в свещеното/божественото име Баал-Сафон, "Повелител на Севера" [вж. БААЛ-ЗЕФОН], и в пророчеството за царя на Тир [Йезекиил 28]; вероятно и филистимците са знаели за него. При всички положения, еврейските разказвачи или ранните писари може да са ненавиждали факта, че тази титла може да значи "Господар на Небесния Палат" [което за тях би се отнасяло към Храма на Соломон, или небесата, в които живее Яхве] за екронския Бог и да я променят на "Господар на мухите", Ваал-Зебуб. Това обяснение хвърля светлина върху три собствени имена - ДЖЕЗЕБЕЛ, ЗЕБУЛ и ЗЕБУЛОН, "от твоя [Небесния Палат] на святост и слава". Същият термин би могъл да се приложи към именията на луната в небесата [астрология]."
Източници:

¹ Sumerian Hymns and Prayers to God Nin-Ib from the Temple Library of Nippur (Шумерски Химни и Молитви към Бог Нин-Иб от Храмовата Библиотека в Нипур)
от Hugo Radau
Philadelphia Published by the Department of Archeology, University of Pennsylvania 1911; Страница 21
² Пак там, Стр.23
³ Пак там, Стр.25
4 Пак там, Стр.27

*Лично продиктувано от лорд Белзебул на Върховен Жрец Hooded Cobra

Обратно към Високопоставени Богове и Короновани Принцове на Ада


© Copyright 2004, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457