Футарк/Один


Кликнете върху Руна, за да отидете на секцията за нея.


FEHU
ФЕХУ

ÜRUZ
УРУЦ

THURISAZ
ТУРИСАЦ

ANSUZ
АНСУЗ

RAIDHO
РАЙДО

KENAZ
КЕНАЗ

GEBO
ГЕБО

WUNJO
ВУНЬО

HAGL
ХАГЛ

NAUTHIZ
НАУТИЗ

ISA
ИСА

JERA
ЙЕРА

EIHWAZ
АЙВАЦ

PERTHRO
ПЕРТ

ALGIZ
АЛГИЗ

SOWILO
СОВИЛО

TIWAZ
ТИВАЦ

BJÖRK
БЬОРК

EHWAZ
ЕЙВАЦ

MANNAZ
МАНАЦ

LÖGR
ЛАГУЦ

INGWAZ
ИНГВАЦ

DAGAZ
ДАГАЦ

ÖDHAL
УТАХАЛА

FEHU - ФЕХУ
Германска: Fe (Fehu) – Фей (Фейху)  [Кликнете тук за MP3 аудио.]
Готическа: Faihu
Скандинавска: Fé
Англосаксонска: Feo, Feoh
Исландска: Fé - Фие  [Кликнете тук за MP3 аудио.]
Норвежка: Fe

# 1. С тази руна започва Футарк азбуката и тя е част от първото от трите рунически семейства (ættir). Характеризира товарното животно. Робска, глупава, бавна, опитомена и мека. Страхлива. Това е изпращащата руна използвана в магията. Растеж, скитане, разрушение. Използвана заедно с други руни, Fa (Фа) увеличава силата им. Адептите могат да комбинират силите на Фа, с тези на Иса (огън и лед), но това може да завърши катастрофално за непосветените. Зеленото и блестящо златното работят добре с енергиите на тази руна.
Позитивни аспекти; бяла магия:
Богатство, притежания, почести, имот, пари, разрастване. Власт над околния свят, увеличаване на богатството, плодовитост, мобилност.
Черна Магия: Насажда страхливост, тъпота, пречупва духа, оковава врага; насажда страх и зависимост у врага.ÜRUZ, AUROCHS - УРУЦ
Германска: Uraz (Uruz) – Урац (Уруц)  [Кликнете тук за MP3 аудио.]
Готическа: Urus
Скандинавска: Úr
Англосаксонска: Ur
Исландска: Úr - Ур  [Кликнете тук за MP3 аудио.]
Норвежка: Ur

# 2. Тур е вид див вол, живял в Европейските гори. До 17-ти век е бил изловен до изчезване. Тази руна представлява космическото семе, началото и произхода. Мъжка по произход, тази руна дава сила, издържливост и атлетизъм. Това е руна на смелостта, дързостта, свободата и бунтарството. Ур представлява рогът или изправеният фалос, възкресението и живота след смъртта. Идване, съществуване и умиране.
Бяла магия: Подбужда действие, сексуална сила. Свобода.
Черна магия: Използва се за заплаха и унищожение.
Магия: Пренасяне на енергии, използва се за проектиране или извличане на енергия. Продължителната употреба на тази руна постепенно ще увеличи количествата енергия, с която човек може да борави в даден момент. Помага за развитието на собствените резерви на мощ. Ур подпомага енергията на други руни, с които се използва, за проявяването на нещо в реалността.THURISAZ (Thorn) – ТУРИСАЦ (Трън)
Германска: Thyth (Thurisaz) - Турисац  [Кликнете тук за MP3 аудио.]
Готическа: Thauris
Скандинавска: Þurs
Англосаксонска: þorn
Исландска: Þurs  [Кликнете тук за MP3 аудио.]
Норвежка: Thurs

#3. Руна на рязане, острота и болка. Груба сила, разрушителната мощ на хаоса и разрухата. Също така, за смърт и регенерация, трансформация и разрушаване на бариери. Силата на тази руна е дива и е необходим силен ум/воля, за насочването ѝ. Подобно на светкавица, Тор носи енергиите на берсерка, енергии, толкова диви, че трябва да се използват само по време на война или атака. Може да предизвиква и насочва гръмотевични бури и светкавици. В много немски приказки, като "Спящата красавица", убождането на трън, карфица или вретено, хвърля магия върху жертвата. Кръвният камък (хелиотроп) е използван с тази руна за призоваване на гръмотевични бури. Хематитът, използван с тази руна, може да предпазва от електромагнитни енергии, което го прави полезен за отклоняване на проклятия. Използването на тази руна със заострен кристал фокусира енергиите и ги проектира.
Черна магия: Носи разрушение и объркване. Тор се използва при унищожение на врагове и в проклятия. Използва се за осъществяване на контрол над други хора или за да ги остави беззащитни.
Бяла магия: Руна на лечението. Повишава мъдростта, смелостта, физическата сила, независимостта и лидерските способности.ANSUZ (God) – АНСУЗ (Бог)
Германска: Aza (Ansuz) – Аза (Ансуц)  [Кликнете тук за MP3 аудио.]
Готическа: Ansus
Скандинавска: Óss, Áss
Англосаксонска: Aesc, (Os, Ac)
Исландска: Óss, Áss  [Кликнете тук за MP3 аудио.]
Норвежка: As

#4. Руна на силата на словото, унищожава тиранията; "Духовна сила ви освобождава". Ред, обратното на хаоса, творческо вдъхновение, магически ораторски способности и убеждаване на околните и публиката, чрез речи. Отваря канали за себеизразяване и преодолява препятствия от всякакъв вид. Използва се за премахване на оковавания. Помага за подобряване на психическите и магическите способности. Също се употребява при инвокации. Използва се с Лапис Лазули при комуникация с демони.RAIDHO (Riding, travel) - РАЙДО (Езда, пътуване)
Германска: Reda (Raidho) – Реда (Редо)  [Кликнете тук за MP3 аудио.]
Готическа: Raida
Скандинавска: Reið, Reiðr
Англосаксонска: Rad
Исландска: Reið - Рейд  [Кликнете тук за MP3 аудио.]
Норвежка: Reid, Reidr

#5. Руна на пътуването, пътешествията и физическата издръжливост. Тази руна е била използвана като талисман за пътешественици, това включва и астрално пътуване; действа като водач за мъртвите, по време на пътуването им в подземния свят. Това също е руна на преместване, като например преместване в нова къща. Райдо също означава търсене и стремеж; приключение и търсене, да прекрачим в неизвестното. Когато насочим магическите енергии на тази руна към някого, те стават неспокойни и неудовлетворени. Носи промени в живота - за добро или лошо, в зависимост от другите руни, с които я използваме. Райдо е слънчева руна, която също символизира колесницата на Амон Ра, египетския бог на Слънцето и представлява годишния цикъл, с осемте големи празника. Райдо също помага в астралното пътуване. Руна на ритъма и музиката, Райдо дава усет за естествените ритми в живота и ни помага да организираме по-добре времето си. Тази руна представлява справедливостта и "духът" на закона, докато Тир е "буквата" на закона. Може да се използва в ритуал за придаване на духовна мощ на движението - барабанене, танци, пляскане и др.KENAZ (Torch) - КЕНАЗ (Факла)
Германска: Chozma (Kenaz) - Кенац  [Кликнете тук за MP3 аудио.]
Готическа: Kaun
Скандинавска: Kaun
Англосаксонска: Cen, Ken
Исландска: Kaun - Кейн  [Кликнете тук за MP3 аудио.]
Норвежка: Kaun

#6. Руна на светлината. Светлината на душата; също интелект. Пътешественикът по пътя към подземния свят носи Каун, за да осветява и направлява. Формата на тази руна е делта за плавен полет, а също и за проникване. Магически, тази руна може да се използва за интелект и проникване в нещата, тъй като носи енергия. Освен това, повишава усещането за нещата и дава прозрение. В черната магия се използва за подбуждане към глупост и действа по начин, който оставя жертвата в неведение. Тази руна също представлява рани, възпаления, отоци и циреи. Използва се за контрол и овладяване на сексуални енергии и при работа със сексуална магия, често се използва с други огнени руни и се използва за освобождаване на духа в царствата на мощта. Тази руна може да се използва за насочване и повлияване емоционално на другите. Дарява харизма, която е свързана със сексуалните енергии. Полезна за извисяването на кундалини. Огненият ахат и огненият опал могат да бъдат използвани с тази руна, особено при работа със секс магия.GEBO (Gift) – ГЕБО (Дар)
Германска: Geuua (Gebo) – Гейва (Гейбо)  [Кликнете тук за MP3 аудио.]
Готическа: Giba
Скандинавска: Gipt, Giöf
Англосаксонска: Geofu (Gyfu)
Исландска: Gjöf – Гйеф  [Кликнете тук за MP3 аудио.]
Норвежка: Giof

#7. Това е руна на жертването и даването. Нещо с лична стойност, дадено на свободна воля, като кръвта ни, когато решим да осветим руните, по този начин. Това е руната на посвещение, когато се налага да направим лична жертва, за да получим знание, сила и мъдрост. Без болка няма успех. В магията, руната Гипт е носител на дарове; свързана е със сватби и съюзи. Гипт се използва в сексуалната магия, както и в оковаващите заклинания. Може да обвърже хора с нежелани задължения и да се използва за любовни магии. Изумрудът и нефритът са скъпоценните камъни, свързани с тази руна. В черната магия, тази руна носи болка и поставя потърпевшите в положения, в които им се налага да правят жертви, без шанс за възнаграждение. В комбинация с руната Иса, Гипт служи за оковаване на врагове.WUNJO - ВУНЬО
Германска: Uuinne (Wunjo) - Вина (Вуньо)  [Кликнете тук за MP3 аудио.]
Готическа: Winja
Скандинавска: Vend
Англосаксонска: Wynn
Исландска: Vin - Вин  [Кликнете тук за MP3 аудио.]
Норвежка: Wynn

#8. Вуньо е руна на почести и награди. Нашите усилия са възнаградени. Венд е блаженство, сливащо се със светлината. Авторитет, уважение и сила. Тази руна е отлична за прогонване на депресия. Помага за сплотяване на членовете на семейството и за възстановяване на приятелства. Разрушава бариерите между човека и околните. Когато е насочена за черна магия, тази руна може да се използва за внушаване на прекомерна самоувереност и кара жертвата да се доверява на грешните неща, което води до падение. Венд е и руна на изцелението, тъй като свързва лекуването на ума с лекуването на физическото тяло. Предпазва от болести. Добра за работа със сърдечната чакра. Топазът и розовият кварц усилват тази руна. Добра за повишаване на увереността и самочувствието.HAGL (Hail) – ХАГЛ (Градушка)
Германска: Haal (Hagalaz) - Хаал (Хагалаз)  [Кликнете тук за MP3 аудио.]
Готическа: Hagl
Скандинавска: Hagall
Англосаксонска: Hægl
Исландска: Hagall  [Кликнете тук за MP3 аудио.]
Норвежка: Hagall, Hagl

#9. Тази руна представлява градушка. Неволни жертви, които не носят положителни резултати; руна на страданието и несправедливостта. Руна на разрушението, бедствието и насилието. Тази руна се използва главно в черната магия, за изпращането на унищожение, под формата, придадена му от другите руни, използвани с нея; доставя тежка загуба и болка. Хагл е руна на завършека и на числото девет. Девет е най-голямото германско число на силата.NAUTHIZ (Need) - НАУТИЗ (Нужда)
Германска: Noicz (Nauthiz) – Нойчш (Наутхиц)  [Кликнете тук за MP3 аудио.]
Готическа: Nauths
Скандинавска: Nauð, Nauðr
Англосаксонска: Nied (Nyd)
Исландска: Nauð - Нъйтх  [Кликнете тук за MP3 аудио.]
Норвежка: Naudr, Naud

#10. Наутиз е руна на издръжливостта и волята. Психическата издръжливост да не рухнем. Представлява тъмната нощ на душата. Свързана е с руната Хагл. Използвана в бяла магия, дава упоритост и силата да продължиш, когато всичко изглежда безнадеждно. Това е руна на безстрашие, в лицето на смъртта и оцеляването. Когато е насочена към друг, тази руна може да му даде необходимата духовна сила, да издържи и продължи, в лицето на бедствията. В черната магия, носи страдание и трудности. Науд е руна на триене и съпротива. Руна на прогонване и пречистване, чрез огън. Науд може да се използва за контриране на магии. Развива волята и самостоятелността. Руната на изпитанието и тестването. Обсидианът е скъпоценният камък, използван с тази руна. Обсидианът също е скъпоценният камък на планетата Сатурн, която носи трудности и издръжливост.ISA (Ice) - ИСА (Лед)
Германска: Icz (Isa) – Иса  [Кликнете тук за MP3 аудио.]
Готическа: Eis
Скандинавска: Íss
Англосаксонска: Is
Исландска: Íss - Ис  [Кликнете тук за MP3 аудио.]
Норвежка: Is

#11. Иса е руна на оковаването. Тя представлява незабележимост и потайност; използва се когато не искате да ви забележат; Ис носи невидимост. В природата, ледът се прокрадва по земята, тихо замразявайки и обездвижвайки всичко по пътя си. Тези, които не се усетят, стават негова жертва. В магията, Ис е руна на оковаване и предотвратяване на действия, по потайни начини. Може да осуети план и да попречи на нещо да се развие. Използва се за прикриване и може да остави жертвата в неведение относно предстоящата лична трагедия, така че да бъде твърде късно да се направи нещо по въпроса. Използва се и за предотвратяване на всякакви действия и може да провали планирани дейности. Иса замразява действието и е руната на студа, безплодна неподвижност и смърт. Иса е противоположността на Феху. Феху е руната на движението, а Иса - на оковаването.
Използвана в ритуал срещу друг, тя носи безплодие, предотвратява просперитета, причинява депресия и поставя препятствия по пътя. Може да се използва за предизвикване на парализиращ страх или вманиачаване, както и да попречи или спре движението; това се отнася както към растежа, така и на разпадането. От положителна гледна точка, тази руна е полезна при медитацията за празнота, тъй като помага да останем неподвижни и да запазим концентрация, носейки спокойствие и напътствия. Бъдете внимателни, тъй като руната може да направи оператора тъп и/или вманиачен. Иса укротява истерията, хиперактивността и безпокойството. Често се използва в заклинания за отмъщение и защита, тъй като помага за фокусиране на волята. Използвана с други руни, тя ги свързва и предпазва, предотвратявайки смесването на енергиите, една с друга.JERA (Year) – ЙЕРА (Година)
Германска: Gaar (Jera) – Гар (Йера)  [Кликнете тук за MP3 аудио.]
Готическа: Jer
Скандинавска: Ár
Англосаксонска: Ger (Jara)
Исландска: Ár - Аур  [Кликнете тук за MP3 аудио.]
Норвежка: Jara, Ar

#12. Йера е руна на циклите и е символ на жътвата, където усилията по засаждането и работа на полето се възнаграждават с реколта. Ар представлява циклите на промяната. Циклите на живота, лунните цикли, циклите на сезоните и промените. Ар е в контраст с Ис, където всичко спира. Обозначава завръщането на Слънцето и носи действие. Ар символизира вихрушка от циклична енергия; осемкратното колело на живота, точката вътре в кръга, която е глифът за слънцето, което означава регенерация. В магията, може да доведе до обрат на съдбата. Подобно на Колелото на Съдбата от Таро, Ар може да обърне обстоятелствата, заменяйки нещастието с късмет и обратното. Руна на търпението и осъзнаването, движение в хармония с природните цикли. Руна на плодородието, отлична при работа с природата. Ингуз е засаденото семе, Беркана е земята, която го приема, а Йера е растежът и реколтата. Руна на дългосрочно планиране, постоянство, гарантира успеха на плановете. Помага при избирането на подходящо време за ритуали, особено за започването им. Когато се използва в черна магия, тази руна може да доведе до проявяването на възможно най-лошите аспекти на индивида и да развие силите на самоунищожението. Камъкът е мъхов ахат.EIHWAZ - АЙВАЦ
Звук: Ë
Германска: Ezck (Eihwaz) - Айвац  [Кликнете тук за MP3 аудио.]
Готическа: Eiws
Англосаксонска: Yr (Eoh)
Норвежка: (Eo)

#13. Използва се при некромантия (общуване с мъртвите). Това е руна на смъртта и властта над мъртвите. Айватц укрепва волята и може да се използва за регресии в минали животи, придобиване на знания и мъдрост от тях. Представлява силата на кундалини. Тази руна защитава душата, докато преминава през трудности. Подобно на планетата Плутон, това е руна на трансформация чрез смърт и прераждане; управлява дълбока и мощна трансформация на всички нива. С тази руна се използва опушен кварц, като и двете могат да се използват за активиране и извисяване на кундалини.PERTHRO - ПЕРТ
Германска: Pertra (Perthro) - Пертро  [Кликнете тук за MP3 аудио.]
Готическа: Pairthra
Скандинавска: Perð
Англосаксонска: Peordh (Pertra)
Исландска: Perð (Plástur) - Парт  [Кликнете тук за MP3 аудио.], (Плаустар  [Кликнете тук за MP3 аудио.])
Норвежка: (Pertra)

#14. Пертро е руна, използвана за гадаене. С помощта ѝ, може да получите знанието и мъдростта на други руни. Тя действа като защита срещу разрушителните сили на определени руни. Чрез Пертро, можем интуитивно да открием изгубени познания за всички руни. Пертро е руната на медитацията. Оникс е камъкът, използван с тази руна.ALGIZ - АЛГИЗ
Германска: Algis, Algiz or Elhaz – Алгис, Алгиц, Елхац  [Кликнете тук за MP3 аудио.]
Готическа: Algs
Англосаксонска: Eolh
Норвежка: Elgr

#15. Руна, използвана за защита, както и при освещаване и прогонване на негативни енергии. Подходяща е за носене от оператора при извършване на опасни ритуали, тъй като предпазва от негативни енергии. Черният турмалин е камъкът, използван с тази руна.SOWILO – СОВИЛО
Германска: Sugil (Sowilo) – Сугил (Совило)  [Кликнете тук за MP3 аудио.]
Готическа: Sauil
Скандинавска: Sól
Anglo-Saxon: Sigel
Исландска: Sól  [Кликнете тук за MP3 аудио.]
Норвежка: Sol
Стародатски: Sulu
Старонемски: Sil, Sigo, Sulhil

#16. Совило е руната на Слънцето и може да се използва в мъжката магия. Совило е руна на непобедимостта и окончателният триумф. Тази руна е движение и действие, дарява воля за действие. Символизира чакрите и мълнията, искрата на живота. Кундалини е като светкавица и проблясва в мозъка, когато се свърже с 6-тата чакра. Совило се използва за укрепване на волята и увереността. Има както защитни, така и бойни свойства. Използва се за разбиране на енергийните сили, в света и в астрала. Когато се използва с други руни, тя ги активира и им дава сила. Може да се използва при медитация, за да усили чакрите. Проявява лидерските способности на човек и способността му да вдъхновява другите. Повишава силата на духа. Скъпоценният камък е диамантът.TIWAZ - ТИВАЦ
Германска: Tys (Tiwaz) - Тивац  [Кликнете тук за MP3 аудио.]
Готическа: Teiws
Скандинавска: Týr
Англосаксонска: Tir, Tiw
Исландска: Týr - Тир  [Кликнете тук за MP3 аудио.]
Норвежка: Ty

#17. Вдъхва смелост и чест. Тир е руната на справедливостта. Използва се за стабилност и оковаване на хаотични енергии. Добра за защита и отмъщение, тъй като представлява справедливостта. С тази руна, можете да използвате кървав камък и хематит.BJÖRK – БЬОРК
Германска: Bercna (Berkano) - Беркано  [Кликнете тук за MP3 аудио.]
Готическа: Bairkan
Скандинавска: Bjarkan
Англосаксонска: Beroc
Исландска: Bjarkan  [Кликнете тук за MP3 аудио.]
Норвежка: Bjarkan

#18. Тази руна може да се използва в занимания за женска плодовитост, женска магия и отглеждане. Използва се за прикриване и защита. Тази руна символизира женствените енергии. Съществува древен езически обичай, при който, детето бива обградено от защитната енергия на Беркано, при раждането му. По този начин, защитните енергии на Беркано остават с него, през целия му живот.EHWAZ - ЕЙВАЦ
Звукът: Ë
Германска: Eys (Ehwaz) - Ейвац  [Кликнете тук за MP3 аудио.]
Готическа: Aihwa
Скандинавска: Ehol, Ior
Англосаксонска: Eoh
Исландска: Eykur - Ейкир  [Кликнете тук за MP3 аудио.]
Норвежка: Eh, Eol

#19. Представлява коня. Също така е тясно идентифицирана с Кастор и Полукс, двойката Близнаци. Използва се за надникване в бъдещето и за психическа комуникация. Подобно на четвъртата чакра, тази руна обединява противоположностите. Тази руна изковава връзки и се използва за заздравяване на бракове и приятелства. Може да се използва за подчиняване на чужди мисли и действия, на волята на оператора. Полезна в духовното гадаене, където помага за разбирането на волята на боговете. Използва се за засилване на мисловните форми и поставянето им под контрола и волята на магьосника. В комбинация с други руни, Ейвац обединява енергиите хармонично.MANNAZ - МАНАЦ
Германска: Manna (Mannaz) - Манац  [Кликнете тук за MP3 аудио.]
Готическа: Manna
Скандинавска: Maðr
Англосаксонска: Mann
Исландска: - Maður - Мадр  [Кликнете тук за MP3 аудио.]
Норвежка: Madr

#20. Руна на логиката и лявата страна на мозъка. Използва се за усилване на интелекта и засилване на паметта. Помага ни да придобием повече себепознание, което е от съществено значение, при работата с магия. Аметист.LÖGR – ЛАГУЦ
Германска: Laaz (Laguz) - Лагуц  [Кликнете тук за MP3 аудио.]
Готическа: Lagus
Скандинавска: Lögr
Англосаксонска: Lagu
Исландска: Lögur  [Кликнете тук за MP3 аудио.]
Норвежка: Laukr

#21. Прикрива и символизира непознатото. Разкрива и противодейства на отровите. Скритото бива разкрито. Помага за усещането на енергиите и повишава чувствителността. Добра за радиестезисти и хора, работещи с махало. Помага в астралната работа. Може да се използва за повишаване на физическата и психическа мощ. Използва се при женската магия и маскиране на силите на други руни.INGWAZ – ИНГВАЦ
Германска: Enguz (Ingwaz) - Ингвац
Готическа: Iggws
Скандинавска: Ing, Ingvarr  [Кликнете тук за MP3 аудио.]
Англосаксонска: Ing
Исландска: Ing - Инг  [Кликнете тук за MP3 аудио.]
Норвежка: Ing

#22. Алтернативният символ за тази руна силно наподобява сигила на Азазел. Тази руна е мъжкият аналог на Беркано. Представлява Богът "Инг". Ингвац е руната, в която се съхранява силата. Преобразува активната мощ, в потенциална такава. Може да лиши мъж от неговата мъжественост или всеки един човек (мъж или жена) - от жизнената му сила. Подобно на кристал, тази руна съхранява енергията, докато не стане необходима. Това е магическа батерия. Камъкът е слонова кост.DAGAZ - ДАГАЦ
Германска: Daaz (Dagaz) - Дагац  [Кликнете тук за MP3 аудио.]
Готическа: Dags
Скандинавска: Dagr
Англосаксонска: Daeg
Исландска: Dagur - Дагр  [Кликнете тук за MP3 аудио.]
Норвежка: Dagr

#23. Представлява кулминацията на оргазма, където се реализира целта на заниманието. Подобно на планетата Уран, тази руна носи проблясъци на интуиция и знание. Полезна за извисяването на кундалини. Най-добре да се използва с други руни, които повишават мъдростта и осъзнаването.ÖDHAL - УТАХАЛА
Германска: Utal (Othala) - Отала  [Кликнете тук за MP3 аудио.]
Готическа: Othal
Скандинавска: Oðal
Англосаксонска: Otael (Ethel)
Исландска: Óðal - Одал  [Кликнете тук за MP3 аудио.]
Норвежка: Ödal

#24. Руна на собствеността и земята. Наследство. Руна на произхода, духовното и културното наследство. Използва се за докосване до расовата памет, за достигане знанията на предците. Използва се и за получаване на богатство, под формата на недвижими имоти и вещи. За разлика от Феху, тази руна представлява недвижима собственост и пускане на корени. Може да се използва за подбуждане на расизъм и културни предразсъдъци. Отала представлява кръга/сферата; границата. Вкамененото дърво работи добре с Отала; изважда на повърхността, както спомени, така и таланти и мъдрост, натрупани в предишни животи.СПРАВКА:

Teutonic Magic, the Magical and Spiritual Practices of the Germanic People by Kveldulf Gundarsson ©1990

The Secret King: Karl Maria Wiligut: Himmler's Lord of the Runes by Karl Maria Wiligut; translated edition by Stephen E Flowers; Michael Moynihan

The Secret of the Runes by Guido Von List; translated edition by Stephen E Flowers

Futhark, a Handbook of Rune Magic by Edred Thorsson ©1984

Обратно към Руни© 2002-2024 Радостта на Сатана. Всички права запазени.
Номер на Библиотеката на Конгреса: 12-16457, Номер на Авторското Право на ЕС: CI-476909645.

*Забележка: Всички текстове на този уебсайт са защитени с авторски права. Авторът дава разрешение за отпечатването им за лично проучване, стига да не бъдат променени.